Crkva Sv. Jovana Krstitelja - Ulcinj

Akropoli

Vendndodhja

Në vendin më të spikatur të qytetit, akropol, shihen muret e larta mbrojtëse. Vetë porta hyrëse daton nga shek.VI dhe pranë saj gjendet Katedrala e Shën Gjon Pagëzorit e ndërtuar në vitin 1300 me stil roman, dhe më interesante e bën fakti se është e mbështetur në murin mbrojtës të anës veriore. Përmbi absidë është ngritur këmbanarja. Gjatë gërmimeve të fundit arkeologjike është zbuluar se katedrala ka qenë e ndërtuar mbi themele të një kishe edhe më të vjetër. Në brenësinë e katedralës janë evidentuar një numër i madh varresh. Ka të ngjarë, se në periudhën pas shek. XIX, kur kisha nuk ishte më në funksion, do të kenë filluar të varrosin kufoma poshtë dyshemesë së saj duke e konsideruar si vend të shenjtë.

Galeri imazhesh

Vidikovac Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Viewpoint Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Click on image from gallery for larger preview

Restoran Shasi

Restoran Shasi - UIcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Karaula Fraskanjel

Karaula Fraskanjel - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svetog Jovana Krstitelja

Crkva Sv. Jovana Krstitelja - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svete Marije

Crkva Svete Marije - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Šasko jezero

Šasko Jezero - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vinarija Bogojević

Vinarija Bogojević - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vila Oblun

Vila Oblun - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Skadarsko jezero

SKadarsko jezero - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Hotel restoran ABC

Hotel ABC - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Restoran Groš

Restoran Groš - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Brdo Hisar

Brdo Hisar - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Narodni muzej Leskovac

1280px-Narodni_muzej,_Leskovac_04
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled