Njihuni me udhëtimet nëpër trashëgiminë e Ballkanit Perëndimor

Njihuni me udhëtimet nëpër trashëgiminë e Ballkanit Perëndimor

Balkan Herirage

Udhëtimet nëpër trashëgiminë e Ballkanit Perëndimor janë paraparë të jenë udhëtime nëpër trashëgimi të panjohura e nganjëherë edhe të fshehura të Ballkanit Perëndimor. Një ndër temat e projektit turistik RCC P-ja e trefishtë është zhvillimi i itinerarit të turizmit kulturor, itinerarit të monumenteve ballkanike. Ky lloj itinerari turistik është i paraparë si udhëtim nëpër trashëgiminë ballkanike dhe përmendoret kushtuar Luftës së Dytë Botërore.

Itinerari nëpër Monumentet e Ballkanit (BMR) dhe trashëgimisë ballkanike

Ideja për BMR është që të eksplorojmë dhe të nxjerrim në pah monumentet të fshehura ose të harruara në Ballkanin Perëndimor me një theks të veçantë në trashëgiminë Ballkanike të Luftës së Dytë Botërore. Ky koncept përfshinë rëndësinë historike dhe kulturore të vendeve të këtyre monumenteve, impresioni vizuel, dhe tërheqja artistike dhe arkeologjike. Arsyetim për këto itinerare kulturore turistike është qënia e tyre trashëgimi ballkanike, kulturë dhe histori që janë ekspozuar në mënyrë modeste ndaj njerëzve jashtë këtij rajoni. Në anën tjetër, publikimet e kohës së fundit dhe ngjarjet artistike kanë dëshmuar që ekziston një interes i madh ndërkombëtar për temat e artit dhe arkitekturës moderne përgjatë VB6 regjionit. Udhëtimet kulturore përmes trashëgimisë ballkanike do t’i sillnin njerëzit më afër ngjarjeve antike dhe gjithashtu do t’i lejonin njerëzit të admironin bukuritë e arritjeve arkitektonike. Si rezultat, turistët jo vetëm që do të vizitonin monumentet, por edhe historinë që përshkruan arsyen e ndërtimit të monumentit

Zbulimi i trashëgimisë ballkanike

I gjithë itinerari i propozuar përbëhet prej 40 vendeve specifike të shpërndara përgjatë gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Këto vende janë bazë e shkëlqyeshme për zbulimin e trashëgimisë ballkanike.

Vendndodhjet e përmendoreve janë zgjedhë në bazë të konceptit integral si më poshtë:

  • Rëndësia kulturo historike
  • Impresiviteti vizuel dhe tërheqja arkitekturore/artistike
  • Gjendja momentale e përmendoreve
  • Vende me shkëlqim të madh natyror dhe bukuri të jashtëzakonshme skenike
  • Vende që nuk janë ekskluzivisht ideologjike në prezantim

Duke organizuar këso lloj udhëtimesh kulturore ballkanike, ne paraqsim vende me komplekse të mëdha monumentale me bukuri të jashtëzakonshme. Si rezultat i kësaj, është evidentuar interesim i shtuar i vëmendjes së komunitetit ndërkombëtar por edhe atij vendor për këtë temë.

Rrugët e udhëtimeve kulturore

Rrugët e udhëtimeve turistike kulturore shtrihen nëpër mijëra kilometra në secilin prej vendeve të VB6 dhe lidhin këto vende monumentale. Gjatë përcaktimit të kësaj rruge u morën parasysh faktorët e mëposhtëm:

  • Afërsia me zonat ku turizmi nuk ndihet sa duhet
  • Afërsia e objekteve turistike (restorane, bujtina, stacion karburanti, pika shitëse me pakicë etj.)
  • Afërsia e rrugëve që janë në gjendje të mirë
  • Itinerar i cili përcillet dhe kalohet lehtë
  • Itinerar i cili ka qasje gjatë gjithë vitit

Duke përdorur kritere të tilla, turistët që shpresojnë të udhëtojnë nëpër shtigjet ballkanike të trashëgimisë do të jenë në mundësi që këtë ta bëjnë në mënyrë jo vetëm që është i testuar dhe provuar përgjatë shtigjeve të optimizuara, por mund të shërbehen gjatë gjithë vitit. Në fakt, ai do t’u sugjerojë atyre të gjitha lehtësitë e nevojshme që turistët mund t’i dëshirojnë.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Vidikovac Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Viewpoint Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Click on image from gallery for larger preview

Restoran Shasi

Restoran Shasi - UIcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Karaula Fraskanjel

Karaula Fraskanjel - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svetog Jovana Krstitelja

Crkva Sv. Jovana Krstitelja - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svete Marije

Crkva Svete Marije - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Šasko jezero

Šasko Jezero - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vinarija Bogojević

Vinarija Bogojević - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vila Oblun

Vila Oblun - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Skadarsko jezero

SKadarsko jezero - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Hotel restoran ABC

Hotel ABC - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Restoran Groš

Restoran Groš - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Brdo Hisar

Brdo Hisar - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Narodni muzej Leskovac

1280px-Narodni_muzej,_Leskovac_04
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled