Shkarkoni aplikacionin "Heritage Walks&Talks"

Ju çojmë nëpër përmendoret monumentale të Luftës së Dytë Botërore, kalojmë nëpër pallate mbretërore dhe vendbanime antike dhe duke shëtit arrijmë deri në pejzazhet mahnitëse të vendbanimeve parahistorike.

* Në dispozicion në iPhone, iPad dhe të gjitha pajisjet Android

Rreth aplikacionit celular

Aplikacioni celular është parashikuar si një mjet i cili do të përdoret nga turistët e tetë vendeve / vendeve të përpunuara. Ai posedon informacion në lidhje me Ecjet e Trashëgimisë të zhvilluara në tetë lokacione dhe është i pasuruar me fotografi dhe grafikë të përshtatshme. Aplikacioni mund të shkarkohet dhe përdoret gjatë ecjes, por edhe në fazën e përgatitjes së udhëtimit. Zbatimi bazohet në një koncept që lejon një përdorim të lehtë.

2screens3