Kontakt

“Heritage Walks & Talks”

Shoqata Manifesto

Që nga viti 2011, Shoqata Manifesto ka punuar me qëllim të krijimit të një ambienti më të mirë për komunitetet lokale. Ajo u themelua nga profesionistë të rinj në industrinë e turizmit. Shoqata është e angazhuar në zbatimin e projekteve në turizëm përmes të cilave krijon produkte të ndryshme turistike, për të mirën e popullatës lokale dhe turistëve.

green-logo-2

NVO Green Life

Qëllimi i shoqatës është të përmirësojë gjendjen e mjedisit, të ruajë burimet natyrore dhe të zbatojë konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm në Malin e Zi me një theks të veçantë në turizmin e qëndrueshëm dhe planifikimin e qëndrueshëm hapësinor. Organizata bashkon njerëz me profile dhe përvoja të ndryshme, të cilët përmes punës në organizata dhe institucione të ndryshme kanë marrë pjesë në iniciativa në lidhje me mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit.

Shoqata ECOTOURISM 2016

Shoqata për Ekologji dhe Turizëm ECOTOURISM 2016 është një ekip i aktivistëve të rinj, krijues dhe të pasionuar. Ekipi përbëhet nga ekspertë të politikave dhe anëtarë të komunitetit të mbështetur nga shkencëtarë, udhëheqës biznesi, avokatë dhe ata që punojnë shumë për të mbrojtur mjedisin e Liqenit të Ohrit në procesin e zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm. Shoqata u themelua në vitin 2016 me seli në Ohër, Maqedoni.

Vidikovac Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Viewpoint Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Click on image from gallery for larger preview

Restoran Shasi

Restoran Shasi - UIcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Karaula Fraskanjel

Karaula Fraskanjel - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svetog Jovana Krstitelja

Crkva Sv. Jovana Krstitelja - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svete Marije

Crkva Svete Marije - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Šasko jezero

Šasko Jezero - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vinarija Bogojević

Vinarija Bogojević - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vila Oblun

Vila Oblun - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Skadarsko jezero

SKadarsko jezero - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Hotel restoran ABC

Hotel ABC - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Restoran Groš

Restoran Groš - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Brdo Hisar

Brdo Hisar - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Narodni muzej Leskovac

1280px-Narodni_muzej,_Leskovac_04
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled