KONVENTA FARO DEDIKUAR RUAJTJES SË TRASHËGIMISË KULTURORE

A e dini se FARO konventa i është kushtuar ruajtjes së trashëgimisë kulturore në të cilën është e shkruar historia e njerëzimit? Apo ndoshta atë se për herë të parë projekti Heritage Talk&Walk është përmendur dhe shqyrtuar mu në Faro konventën, si shembull i praktikës së mirë nga fusha e ruajtjes së mjedisit jetësor dhe […]

Njihuni me udhëtimet nëpër trashëgiminë e Ballkanit Perëndimor

Balkan Herirage

Udhëtimet nëpër trashëgiminë e Ballkanit Perëndimor janë paraparë të jenë udhëtime nëpër trashëgimi të panjohura e nganjëherë edhe të fshehura të Ballkanit Perëndimor. Një ndër temat e projektit turistik RCC P-ja e trefishtë është zhvillimi i itinerarit të turizmit kulturor, itinerarit të monumenteve ballkanike. Ky lloj itinerari turistik është i paraparë si udhëtim nëpër trashëgiminë […]

UDHËKRYQI I CIVILIZIMEVE NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Tema e udhëkryqit të civilizimeve në Ballkanin Perëndimor janë rrugët kulturore rajonale që do t’u ofrojnë vizitorëve një përvojë kulturore me cilësi të lartë dhe autentike në lidhje me shfaqjen e civilizimeve në këtë zonë, ndikimin e tyre dhe ndryshimin me kalimin e kohës. Ndjejeni parahistorinë dhe kohën antike, njihuni me kulturën e periudhës së […]