pic 1

Градот Свач

Локација

На само 20 километри од Улцињ во правец кон Скадар, се наоѓа некогашниот град Свач. Овој атрактивен локалитет над самото езеро се наоѓа во центарот на областа Ана Малит и за жителите на овој крај претставува нивно главно културно наследство, референтна точка која најдобро го опишува локалниот идентитет. Целата област ја карактеризира богата флора и фауна и прекрасни селски пејсажи. Секое село во ова подрачје е богато со стари камени куќи, мелници и патитишта со калдрма кои  биле во функција на жителите до модерното време.

Градот Свач според историските документи се спомнува од VIII век.  Меѓутоа според податоците кои се добиени во текот на археолошките истражувања извршени во осумдесетите години, потврдено е дека овде постоел живот уште од неолитот, енеолитот, бронзеното, железното, античкото, касното античко време, средниот век, сѐ до модерното време. Имајќи ја во предвид  добрата позиција, градот имал идентитет на приморски средновековен град, слично на градовите во Далмација и пошироко. Анамалското поле давало добри услови за земјоделство, додека Шашкото Езеро го снабдувало со риба. Реката Бојана, која е пловна се до близината на Скадар, била главна артерија за комуникација и трговија во сите историски периоди, од Илирите па се до 1948 година кога станува погранична зона. Сега по реката Бојана може да се плови само со мали рибарски чунови и спортски рекреативни кануа.

 

Според легендата која ја пишува Јустинијан од Џенова во 1533 година, а која и денес се раскажува меѓу локалните жители,се вели дека во Свач постоеле онолку цркви колку што има денови во годината, значи 365. Со ова сакал да укаже на големата вредност на овој град од минатото, со оглед на тоа дека денес постојат остатоци од 15 разрушени цркви.

 

Во текот на втората половина на XIV  и почетокот на XV век со градот управува познатата локална фамилија Балшиќи, потоа градот преоѓа во рацете на Млетачката република, но сега веќе со изгубен сјај и моќта која ја имал во предходните векови и постепено се трансформирал во село. Овој тренд продолжува и во периодот на Османлиските освојувања и економската криза во тоа столетие. Во текот на Османлиското царство во текот на посетата на свештеникот Бициј во 1610 година, оваа мала населба имала само 80 куќи, додека век и половина покасно, за време на Болице има само 50 куќи.

Во 1777 година, Свач бил мала парохија која ги опфаќала околните села и животот се одвивал надвор од ѕидините на градот.

Во текот на современото време локалитетот бил посетен од разни патописци и истражувачи и така станал познат и надвор од границите на денечна Црна Гора.

Галерија со слики

Vidikovac Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Viewpoint Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Click on image from gallery for larger preview

Restoran Shasi

Restoran Shasi - UIcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Karaula Fraskanjel

Karaula Fraskanjel - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svetog Jovana Krstitelja

Crkva Sv. Jovana Krstitelja - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svete Marije

Crkva Svete Marije - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Šasko jezero

Šasko Jezero - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vinarija Bogojević

Vinarija Bogojević - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vila Oblun

Vila Oblun - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Skadarsko jezero

SKadarsko jezero - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Hotel restoran ABC

Hotel ABC - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Restoran Groš

Restoran Groš - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Brdo Hisar

Brdo Hisar - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Narodni muzej Leskovac

1280px-Narodni_muzej,_Leskovac_04
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled