Svač / Šas

Na samo 20 km od Ulcinja u pravcu Skadra, nalazi se nekadašnji srednjovekovni grad Svač. Ovaj egzotični arheološki lokalitet lociran je iznad prelepog Šaskog jezera, u centru Anamalske oblasti.
Svač, Ulcinj, Crna Gora

Srednjovekovni grad Svač

Uvod

Na samo 20 km od Ulcinja u pravcu Skadra, nalazi se nekadašnji grad Svač. Ovaj atraktivni lokalitet iznad samog jezera nalazi se u centru oblasti Ana Malit, i za meštane ovog kraja predstavlja njihovo glavno kulturno nasleđe, referentnu tačka koja najbolje opisuje lokalni identitet. Čitavu oblast karakteriše bogata flora i fauna i prelepi seoski pejzaži. Svako selo ovog područja je bogato starim kamenim kućama, mlinovima i kaldramisanim putevima koji su do modernog doba bili u funkciji stanovništva.

Ovaj atraktivni arheološki lokalitet lociran je iznad prelepog Šaskog jezera, u centru Anamalske oblasti. Grad Svač se prema istorijskim dokumentima spominje od VIII veka. Međutim, prema podacima koji su dobijeni u toku arheoloških istraživanja koja su ovdje rađena 80-ih godina, utvrđeno je da je život ovde tekao još od neolitskog, eneolitskog, bronzanog, gvozdenog, antičkog, kasno antičkog, srednjeg veka sve do modernog doba. Prema arheološkim istraživanjima u praistoriji je postojalo utvrđenje na vrhu brda - ilirska gradina sa velikim kamenim blokovima. Imajući u vidu dobru poziciju, grad je uzeo identitet primorskog srednjevekovnog grada nalik onih u Dalmaciji i šire. Anamalsko polje je pružalo dobre uslove za poljoprivredu dok ga je Šasko jezero snabdevalo ribom. Reka Bojana, koja je plovna sve do blizine Skadra, bila je glavna arterija za komunikacije i trgovinu u svim istorijskim periodima, od Ilira pa sve do 1948. kada postaje pogranična zona. Sada se ovom rekom može ploviti samo malim ribarskim čamcima i sportskim rekrativnim kanuima.

Grad Svač, lociran na vrhu grebena, imao je svoje predgrađe sa južne strane prema jezeru i sa severne strane na platou prema današnjem selu, gde se mogu videti sa svih strana mnogobrojne ruševine crkava i drugih objekata.

Grad Svač

Smatra se da je vizantijski Car Justinijan u VI veku ovo naselje pretvorio u organizovanu urbanu celinu, gde se i dan danas mogu videti ostaci ulaza i odbrambenih zidova na vrhu brda. Kao grad, bio je smešten na veoma dobroj strateškoj poziciji između tri poznata grada: Skadra, Ulcinja i Bara.

Posle VII veka kada na Balkan prodiru Avari i Sloveni, šira oblast Skadarskog jezera postaje nesigurna, sve dok se u IX veku nisu ponovo vratili pod vlast Vizantije.

Sa početkom hrišćanstva ova oblast je bila povezana sa Romanskom crkvom, sa njihovim centrima u Skadru i u Justinijanu Prima sve do perioda kada ulazi u jurisdikciju Drača. Osnivanjem nove arhiepiskopije u Baru 1089. godine, ova oblast ulazi u jurisdikciju Barske Nadbiskupije. Proces islamizacije stanovništva Anamalskog područja prema podacima počinje u XVII veku.

Svač se spominje u buli Papa Aleksandra II kao episkopski grad. Dva puta je razoren, prvi put od strane Stefana Nemanje 1183. godine, a drugi put u pohodu Mongola 1242. godine. Život se obnavljao brzo i grad je ekonomski jačao. U XIV veku grad je imao svoj statut nalik na autonomne gradove u Dalmaciji. Kovao je svoj novac kao valutu za svoje potrebe u XIV i XV veku.

Prema legendi koju opisuje Justinian iz Đenove u 1533. god., a koja se i sada priča među lokalnim stanovništvom, navodi se da je u Svaču postojalo crkava koliko ima dana u godini, dakle 365. Ovim je hteo ukazati na veliku vrednost ovog grada iz prošlosti, s obzirom da se danas u ruševinama nalaze ostaci 15 crkava.

U toku druge polovine XIV i početkom XV veka gradom upravlja poznata lokalna feudalna porodica Balšića, nakon čega grad prelazi u ruke Mletačke republike, ali sada je već izgubio svoj sjaj i moć koju je imao prethodnih vekova i postepeno se transforimisao u selo. Ovaj trend se nastavlja u periodu Osmanskih osvajanja i ekonomske krize tog stoleća. U vreme Osmanskog carstva u toku posete sveštenika Bicija 1610. godine, ovo malo naselje je imalo samo 80 kuća, dok vek i po kasnije, za vreme Bolice ono ima samo 50 kuća.

  1. godine, Svač je bio samo mala parohija koja je obuhvatala okolna sela, i život se nastvlja van zidina grada.

Tokom savremenog doba lokalitet je bio posećen od strane raznih putopisaca i istraživača i tako postao poznat i van granica današnje Crne Gore.

Šta videti

Katedrala svete Marije

Sa leve strane platoa, prema istoku, stoji dominantna katedrala svete Marije (Shën Mërisë) koja je ujedno i najlepša građevina na Svaču. Sagrađena je najverovatnije početkom XIV veka i bila je u službi Franjevaca koji su u to doba imali veliki verski uticaj. Sagrađena je u arhitektonskom stilu gotike sa romaničkim elementima. Karakteristačna je njena visina i gotički prozori, kao i nadvratnik koji je stilizovan sa životinjskim glavama na profilu. Ova monumentalna građevina je bila u potpunosti sačuvana sve do razornog zemljotresa 1979. godine kada je veliki deo nje stradao. Pored ove katedrale sa južne i zapadne strane stoje ruševine drugih crkava od kojih su vidljivi samo zidovi, a najverovatnije su bile okružene grobovima.

Zapadna strana platoa

Sa zapadne strane platoa nalazi se par kapela, jedna bazilikalna crkva, i, što je najinteresantnije, tu je i građevina koja podseća na kapiju sa kapelom iznad nje, čija gradnja je počela u VI veku i cela je bila freskopisana u sličnoj tradiciji gradnje koja je prepoznata u široj primorskoj regiji. Pored nje, na nekoliko metara, nalazi se ogromna međa, građena u suhozid, koja je najverovatnije bila osnova palisadnog zida, koji je zatvorio veliki deo donjeg grada. Pretpostavlja se da je zid građen u funkciji zaštite neke crkve ili drugog značajnog objekta.

Akropola

Na najisturenijem mestu grada, akropolju, vidljivi su visoki odbrambeni zidovi. Sam ulaz u utvrđenje datira iz VI veka i pored njega nalazi se Katedralna crkva Sv. Jovana Krstitelja (Shën Gjon Pagëzuesit). Sagrađena je 1300. godine u romaničkom stilu, a interesantno je to što je naslonjena na odbrambeni zid sa severne strane. Iznad abside podignut je zvonik. U toku poslednjih arheoloških istraživanja otkriveno je da je katedrala sagrađena na temeljima još starije crkve. U unutrašnjosti katedrale utvrđeno je prisustvo brojnih grobova. Izgleda da su, u periodu posle XIX veka, kada crkva više nije bila u funkciji, počela sahranjivanja unutar njene površine jer se smatrala svetim mestom.

Vidikovac

Od ove tačke prema severu može se posmatrati cela oblast Anamalija čak do vrha Rumije. A isto tako na 30m dalje dolazimo do jedne panoramičke tačke od koje se širi pogled na prelepo Šasko jezero, Brisku goru, i sa istočne strane prema reci Bojani vide se sela u Albaniji.

Šasko jezero

Šasko jezero se nalazi ispod utvrđenja Svač i drugo je po veličini nizijsko prirodno jezero u Crnoj Gori sa površinom oko 4km². Jezero je dubine oko 3m. Najveća izmerena dubina jezera je 8 metara kod podvodnog izvora Begovo oko, koje predstavlja jedan od glavnih izvora vode koje puni Šasko jezero, ali i mesto gde se u toku zime okuplja riba radi mresta. Jezero dobija vodu i od Međurečke reke i prelivnih voda preko Bojane. Druga je najveća kriptodepresija u Crnoj Gori. Dolaskom na obalu Šaskog jezera, možete osetiti mir i tišinu i pripremiti čula za uživanje u biodiverzitetu koji karakteriše ovo područje. Postoji jedna legenda da su meštani sakrili zlatnu kolevku na dnu jezera, a isto tako da po pećinama naokolo Svača žive vile.

Restoran Shasi

Jezero je uglavnom okruženo trskom i šašom i nije lako pristupačno sa obale, te je najbolje njegove lepote upoznati sa vode. Restoran Shasi koji se nalazi na samoj obali jezera, pored gastronomskih specijaliteta sa lokalnom hranom koja je pripremljena na tradicionalan način, gostima nudi i niz mogućnosti za ugodan boravak na ovom prostoru. Vožnja prilagođenom platformom po jezeru, uz mogućnost kupanja u čistoj vodi jezera je opcija koju preporučujemo kao najbolji način da se posetioci upoznaju sa vrednostima ovog budućeg zaštićenog područja.

Karaula Fraskanjel

Na samoj granici sa Albanijom, iznad obale reke Bojane izdiže se brdo Fraskanjel na kojem se izdaleka vidi vojna karaula. Sa ove pozicije, pruža se izuzetan pogled sa svih strana. Na južnoj strani na kojoj se vidi Jadransko more u koje se uliva reka Bojana, kao i okolna sela Sv. Đorđe, Sv. Nikola i Štoj sa crnogorske strane, a na albanskoj strani se vide sela Luarza i Pulaj.

Sa zapadne strane se vidi celo Anamalsko područje sa Šaskim jezerom, dok se prema severu vidi brdo Taraboš sa antenama na vrhu i sve do blizu grada Skadar gde reka Bojana ističe iz Skadarskog jezera. Sa istočne strane vide se cela oblast Zadrime, sela Pentar, Dajč i Širđ, i brdo Belaj koji je nalaze sa druge strane reke.

Prema istorijskim podacima na brdu Fraskanjel i brdu Belaj koji se nalazi naspram Fraskanjela sa druge strane reke postojala je po jedna tvrđava u srednjem veku. Sa ove tačke mogao se kontrolisati prilaz lađama prema Skadru i tako je kontrolisan promet. Ove fortifikacije su se koristile da se blokira Bojana i za vreme ratova. Na sličan način Bojana je blokirana i tokom rata između Mletaka i Osmanlija 1479. godine.

Prema jednoj legendi ovde su dve albanske vlastelinske porodice podigle dve tvrđave kako bi tako uzimale danak svakom ko je plovio ovuda. Oni su blokirali prilaz tako što su napravili ogromne verige koje su se kačile se dve strane obale.

Lokalni događaji

Svake godine u maju, na ovom mestu se organizuje lokalna fešta „Pranvera në Anë të Malit” kroz koju se turisti mogu na najbolji način upoznati sa etno kulturom oblasti, kada je uz muzički  program moguća i degustacija tradicionalne kuhinje lokalnih domaćinstava.

Tačke od interesa u okolini

Zapadna strana platoa
Lokacija: Svač / Šas
Grad Svač
Lokacija: Svač / Šas
Vidikovac Svač - Ulcinj
Vidikovac Svač
Lokacija: Svač / Šas
Restoran Shasi - UIcinj
Restoran Shasi
Lokacija: Svač / Šas
Karaula Fraskanjel - Ulcinj
Karaula Fraskanjel
Lokacija: Svač / Šas
Crkva Sv. Jovana Krstitelja - Ulcinj
Akropola
Lokacija: Svač / Šas
Crkva Svete Marije - Ulcinj
Katedrala svete Marije
Lokacija: Svač / Šas
Šasko Jezero - Ulcinj
Šasko jezero
Lokacija: Svač / Šas

Brošure i vodiči

Preuzmi "Heritage walk&Talk" aplikaciju

Download App

Vidikovac Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Restoran Shasi

Restoran Shasi - UIcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Karaula Fraskanjel

Karaula Fraskanjel - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svetog Jovana Krstitelja

Crkva Sv. Jovana Krstitelja - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svete Marije

Crkva Svete Marije - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Šasko jezero

Šasko Jezero - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vinarija Bogojević

Vinarija Bogojević - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vila Oblun

Vila Oblun - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Skadarsko jezero

SKadarsko jezero - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Hotel restoran ABC

Hotel ABC - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Restoran Groš

Restoran Groš - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Brdo Hisar

Brdo Hisar - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Narodni muzej Leskovac

1280px-Narodni_muzej,_Leskovac_04
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled