Karaula Fraskanjel - Ulcinj

Караулата Фраскањел

Локација

На самата граница со Албанија, над реката Бојана се издига ридот Фраскањел на коj од далеку се гледа војна караула. Од оваа позиција се нуди прекрасен поглед на сите страни.  На јужната страна се Гледа Јадранско Море во кое се влева реката Бојана, како и околните села Св.Ѓорѓе, Св.Никола и Штој од црногорската страна, а на албанската страна се гледаат селата Луарза и Пулај.

Од западната страна се гледа целото Анамалско подрачје со Шаското Езеро, додека на север  се гледа брбото Тарабош со антени на врвот и се до близината на градот Скадар каде реката Бојана истекува од Скадарското Езеро. Од источната страна се гледа целата област Задриме, селата Пентар, Дајч и Ширѓ и брдото Белај кое се наоѓа на другата страна на реката.

Според историските податоци на брдото Фраскањел и брдото Белај кое се наоѓа наспроти Фраскањел од другата страна на реката, постоела по една тврдина во средниот век.

Според една легенда овде две господарски албански фамилии изградиле две тврдини за да му земаат данок на секој кој ќе плови овде. Тие го блокирале  влезот така што направиле огромни синџири кои се закачувале на двете страни од брегот.

Галерија со слики

Vidikovac Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Viewpoint Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Click on image from gallery for larger preview

Restoran Shasi

Restoran Shasi - UIcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Karaula Fraskanjel

Karaula Fraskanjel - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svetog Jovana Krstitelja

Crkva Sv. Jovana Krstitelja - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svete Marije

Crkva Svete Marije - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Šasko jezero

Šasko Jezero - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vinarija Bogojević

Vinarija Bogojević - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vila Oblun

Vila Oblun - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Skadarsko jezero

SKadarsko jezero - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Hotel restoran ABC

Hotel ABC - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Restoran Groš

Restoran Groš - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Brdo Hisar

Brdo Hisar - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Narodni muzej Leskovac

1280px-Narodni_muzej,_Leskovac_04
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled