БОЖИЦА НА ПОБЕДАТА ИЛИ „ШУМСКА БОЖИЦА“ ВО ЛЕСКОВАЦ

Кога ќе се најдете во Лесковац, посетете го споменичкиот комплекс на ридот Хисар, дело на уникатниот и светски признат архитект Богдан Богдановиќ. Централна фигура на оваа композиција е кенотаф наречен Божица на победата или според зборовите на Богдановиќ „Шумска божица“ – конус кој завршува со спирали кои симболизираат круна, давајќи ѝ на тој начин „кралска […]