Boginja pobede ili „Šumska boginja“ u Leskovcu

Kada se nadjete u Leskovcu, posetite spomenički kompleks na brdu Hisar, jedinstvenog i svetski priznatog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Centralna figura ove kompozicije je kenotaf nazvan Boginja pobede, ili po Bogdanovićevim rečima “Šumska boginja”, konus koji se završava spiralama koje simbolišu krunu, dajući tako “kraljevsku počast” žrtvama streljanim za vreme II svetskog rata.