КРСТОСНИЦА НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

“Heritage Walks & Talks”

WBCoC-logo-3

Темата на крстосницата на цивилизациите од Западен Балкан се регионалните културни рути (патувања), кои на посетителите ќе им овозможат висококвалитетно и автентично културно искуство за настанокот на цивилизациите на ова подрачје, нивното влијание и менување со текот на времето.

Зачекорете во праисторијата и античко време, запознајте се со Бронзениот период и понатака со хеленската, римската и византиската култура. Доживејте ја културната ренесанса од средновековниот период на Западен Балкан. Поминете покрај спомениците од Отоманското царство и запознајте се со австро-унгарското културно наследство на подрачјето од Западен Балкан.

Доживејте културно искуство преку раскажување, односно приказни и легенди поврзани со точките од културното наследство, кои ги чуваат културите и традициите од овие места.

Vidikovac Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Viewpoint Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Click on image from gallery for larger preview

Restoran Shasi

Restoran Shasi - UIcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Karaula Fraskanjel

Karaula Fraskanjel - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svetog Jovana Krstitelja

Crkva Sv. Jovana Krstitelja - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svete Marije

Crkva Svete Marije - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Šasko jezero

Šasko Jezero - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vinarija Bogojević

Vinarija Bogojević - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vila Oblun

Vila Oblun - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Skadarsko jezero

SKadarsko jezero - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Hotel restoran ABC

Hotel ABC - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Restoran Groš

Restoran Groš - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Brdo Hisar

Brdo Hisar - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Narodni muzej Leskovac

1280px-Narodni_muzej,_Leskovac_04
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled