Raskršće Civilizacija na Zapadnom Balkanu

“Heritage Walks & Talks”

WBCoC-logo-3

Uvod

Tema koncepta Raskršće civilizacija na Zapadnom Balkanu su regionalne kulturne rute koje će posetiocima pružiti visokokvalitetno i autentično kulturno iskustvo o nastanku civilizacija na ovom prostoru, njihovom uticaju i pomeranju u vremenu.

Koncept Raskršća civilizacija na Zapadnom Balkanu, zasniva se na definisanju okvira za razvoj sveobuhvatnog zajedničkog regionalnog tzv. “krovnog identiteta” (onaj koji obuhvata i objedinjuje identitet svih zemalja Zapadnog Balkana). Glavni cilj ovog regionalnog identiteta je trostruk: promocija bogatog i raznovrsnog kulturnog nasleđa regiona WB6; pozicioniranje regiona na međunarodnom turističkom tržištu; podržati razvoj visokokvalitetnih usluga, proizvoda i osnovne turističke infrastrukture na turističkim destinacijama. Koncept je identifikovao ključne tačke istorijskog preplitanja koje mogu opravdati izbor lokacija koje su u vezi sa nasleđem WBCoC-a. Lista 40 lokacija širom regiona WB6 je identifikovana i predstavlja početnu tačku za stvaranje turističkih proizvoda i itinerera.

Pričanje priča

Glavni proizvodi Raskršća civilizacija na Zapadnom Balkanu su regionalne kulturne rute koji će posetiocima pružiti visok kvalitet i autentično kulturno iskustvo. Srž svakog kulturnog iskustva je pripovedanje. Priča o Raskršću civilizacija na Zapadnom Balkanu pripremljena je sa ciljem da identifikuje potencijal pripovedanja za zajednički regionalni “krovni identitet” koji je osnovni doprinos za razvoj i marketing regionalnih kulturnih turističkih proizvoda i itinerera. Pripovedavanje sadrži priče i legende povezane sa ključnim nalazištima kulturne baštine i pokrivaju mnoge različite istorijske uglove, stvorene od strane različitih kultura tokom 3000 godina.

Složenost kulturnog nasleđa na Zapadnom Balkanu doprinosi tome da je veliki izazov predstaviti ga. Stoga je pripovedanje bazirano na tri nivoa:

Prvi nivo govori o glavnoj priči zapadnog Balkana kao raskrsnice civilizacija.

Drugi nivo prikazuje priče glavnih kulturno / istorijskih epoha koje su predstavljene u pet glavnih priča ili tema.

Treći nivo uključuje priče, legende i mitove kulturne baštine, za koje se predlaže da budu uključene u “krovni identitet” Raskršća civilizacija na Zapadnom Balkanu.

Postoji pet glavnih linija ili tema “krovnog identiteta” Raskršća civilizacija na Zapadnom Balkanu:

  1. Gde je sve počelo. Ruta koja prikazuje antičku kulturu (bronzano doba, grčku, helensku, rimsku i vizantijsku kulturu).
  2. Balkanska kulturna renesansa. Ruta koja prikazuje srednjovekovni period Zapadnog Balkana.
  3. Sultan Rumelia. Ruta koja prikazuje kulturno nasleđe otomanskog doba na Zapadnom Balkanu.
  4. San careva. Ruta koja prikazuje austrougarsku kulturnu baštinu na Zapadnom Balkanu.
  5. Prestonice Zapadnog Balkana. Ruta glavnih gradova zemalja Zapadnog Balkana (WB6).

Koncept Raskršća civilizacija na Zapadnom Balkanu vam omogućava da zakoračite u praistoriju i antička vremena, da se upoznate sa bronzanim dobom i dalje sa helenskom, rimskom i vizantijskom kulturom. Kroz ovaj koncept možete upoznati kulturnu renesansu srednjovekovnog perioda na Zapadnom Balkanu, proći pored spomenika Otomanskog carstva i upoznati se sa austrougarskom kulturnom baštinom na Zapadnom Balkanu.

Doživite kulturu kroz pripovedanje – priče i legende povezane sa interesnim tačkama, koje čuvaju kulturu i tradiciju ovih mesta.

Vidikovac Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Viewpoint Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Click on image from gallery for larger preview

Restoran Shasi

Restoran Shasi - UIcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Karaula Fraskanjel

Karaula Fraskanjel - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svetog Jovana Krstitelja

Crkva Sv. Jovana Krstitelja - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svete Marije

Crkva Svete Marije - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Šasko jezero

Šasko Jezero - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vinarija Bogojević

Vinarija Bogojević - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vila Oblun

Vila Oblun - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Skadarsko jezero

SKadarsko jezero - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Hotel restoran ABC

Hotel ABC - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Restoran Groš

Restoran Groš - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Brdo Hisar

Brdo Hisar - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Narodni muzej Leskovac

1280px-Narodni_muzej,_Leskovac_04
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled