pic 1

Sloboda, arhitektura i socijalno angažovanje

I tako se stazom sa ogradom od lokalnog kamena, koja asocira na suvomeđe, dolazi do četvrte i pete cjeline kompleksa. Kao rijekom koja vijuga kroz protok vremena u pričama o burnim ratnim dešavanjima, dolazi se do amfiteatra sa sjedištima u obliku oblica, koja se koncentrišu oko pozornice. Ona je smještena pod okriljem centralnog spomenika koga čine stubovi od natur-betona, stilizovani u vertikali, koji kao cjelina simbolizuju baklju. Nije rijetka percepcija da su to ruke okrenute ka nebu, koje polusklopljene čuvaju slobodu i odražavaju ljudsku slogu. Autorka je smatrala da spomenik treba da bude jedan kontinuirani doživljaj. Njime treba da se postigne oslobađanje dostojanstva i pijeteta, osjećanje da život trijumfuje nad smrću.

Galerija slika

Vidikovac Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Viewpoint Svač

Vidikovac Svač - Ulcinj
Click on image from gallery for larger preview

Restoran Shasi

Restoran Shasi - UIcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Karaula Fraskanjel

Karaula Fraskanjel - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svetog Jovana Krstitelja

Crkva Sv. Jovana Krstitelja - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Crkva Svete Marije

Crkva Svete Marije - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Šasko jezero

Šasko Jezero - Ulcinj
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vinarija Bogojević

Vinarija Bogojević - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Vila Oblun

Vila Oblun - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Skadarsko jezero

SKadarsko jezero - Podgorica
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Hotel restoran ABC

Hotel ABC - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Restoran Groš

Restoran Groš - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Brdo Hisar

Brdo Hisar - Leskovac
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled

Narodni muzej Leskovac

1280px-Narodni_muzej,_Leskovac_04
Klikni na sliku iz galerije za veći pregled