ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО ПРИЛЕП

Добредојдовте во Прилеп, град кое своето име го добил по начинот на кој се изградени домовите, прилепени едни до други. Зачекорете во градот под Марковите Кули, како што многумина го нарекуваат заради близината на Марковите Кули кои им припаѓале на Крале Марко, а кои секако треба да ги посетите кога ќе се најдете во Прилеп, […]

ФАРСКА КОНВЕНЦИЈА ПОСВЕТЕНА НА ЗАЧУВУВАЊЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Дали сте знаеле дека Фарската Конвенција е посветена на зачувување на културното наследство на кое е испишана историјата на човештвото? Или можеби дека за првпат концептот на проектот Heritage Walks & Talks е спомнат и разгледуван токму на Фарската Конвенција, како пример за добра пракса од областа на зачувување на животната средина и културното наследство? […]

Запознајте се со тури на наследство во Западен Балкан

Balkan Herirage

Тури на наследство во Западен Балкан се замислени како тури за помалку познати и понекогаш скриеното наследство од Западен Балкан. Една од темите на проектот RCC Triple P е развој на рута на културен туризам – Балканска монументална рута. Овој вид рута на културен туризам е планирана како тура низ балканското наследство од споменици посветени […]

КРСТОСНИЦА НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

Темата на крстосницата на цивилизациите од Западен Балкан се регионалните културни рути (патувања), кои на посетителите ќе им овозможат висококвалитетно и автентично културно искуство за настанокот на цивилизациите на ова подрачје, нивното влијание и менување со текот на времето. Зачекорете во праисторијата и античко време, запознајте се со Бронзениот период и понатака со хеленската, римската […]

БОЖИЦА НА ПОБЕДАТА ИЛИ „ШУМСКА БОЖИЦА“ ВО ЛЕСКОВАЦ

Кога ќе се најдете во Лесковац, посетете го споменичкиот комплекс на ридот Хисар, дело на уникатниот и светски признат архитект Богдан Богдановиќ. Централна фигура на оваа композиција е кенотаф наречен Божица на победата или според зборовите на Богдановиќ „Шумска божица“ – конус кој завршува со спирали кои симболизираат круна, давајќи ѝ на тој начин „кралска […]